Opvang en Individuele begeleiding voor Uw Kind nodig?

Geen Enkel Probleem voor De Buffelaar.

Neem Contact Op

De Buffelaar; het alternatief voor de zorgboerderij

De Buffelaar biedt het alternatief voor de zorgboerderij. Een groot voordeel van De Buffelaar is de kleinschalige huiselijke setting in een kindvriendelijke woning. En uw kind heeft bij ons in De Buffelaar de keuze om in een emotioneel veilige geborgen omgeving binnen of buiten te spelen. Ook heeft De Buffelaar voor kinderen, die graag in de natuur willen zijn een optie. Op loopafstand is er veel groen en de heerlijke natuur-speeltuin OERRR. Hier kan ook volop gespeeld worden. Bij ons in De Buffelaar vinden de begeleiders het belangrijk, dat uw kind zich kan ontspannen en thuis gaat voelen. Onze visie is: ELK KIND IS WAARDEVOL

Welke zorg biedt De Buffelaar?

Wij zijn gecertificeerd bij:

Logeren, etmaal-opvang en Individuele begeleiding

De Buffelaar verzorgt opvang, begeleiding aan kinderen. De Buffelaar biedt begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen met gedragsproblemen. (bijvoorbeeld bij de diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS / hechtingstoornis) Deze begeleiding, opvang vindt plaats in het weekend en door de week. De zorgvraag van uw kind is een uitgangspunt bij het begeleiden. Samen met ouders/verzorgers bekijkt en bespreekt De Buffelaar welke begeleiding/opvang aansluit bij de zorgvraag van uw kind. De Buffelaar is flexibel inzetbaar. In overleg biedt De Buffelaar wat nodig is voor uw kind en uzelf om tot rust te komen, te ontspannen. Vanuit een ontspannen thuissituatie kunt u samen met uw kind weer in een gezond balans komen.

En ook: Opvang voor Thuiszitters

De Buffelaar kan ook opvang verzorgen onder schooltijd, wanneer uw kind tijdelijk of helemaal niet meer naar school gaat. De Buffelaar kan daarvoor het dagritme en de schoolse activiteiten aanbieden. Dit doen we in overleg met u. De Buffelaar heeft ervaring met overprikkeling van de thuiszitter en overvraagd een kind niet. Deze vorm van opvang valt onder individuele begeleiding.

Met Persoonlijke Pedagogische Begeleiding

In De Buffelaar creëren pedagogische begeleiders een ontspannen situatie. Dit gebeurt mede door een prikkelarme omgeving en het aanbieden van een dagritme/routine. Op deze wijze weet uw kind waar hij/zij aan toe is. Dit geeft duidelijkheid. Uw kind is uniek en vraagt individuele pedagogische begeleiding. De pedagogische begeleiding vanuit De Buffelaar bestaat uit verschillende opvoedmethodes. Binnen De Buffelaar wordt gebruik gemaakt van de GORDON-methode, de oude bekende methode van rust, regelmaat en reinheid, Triple P(positief opvoeden). Ook Geef me de 5 een andere zienswijze passen de begeleiders toe. Verder geeft De Buffelaar zo nodig ondersteuning met pictogrammen. Onze begeleiders zijn opgeleid als Autisme Vriendelijk Coach en zijn in het bezit van een kindgerichte opleiding. De pedagogische begeleider biedt ontspanning aan uw kind, wanneer zij/hij overprikkeld is. Dit gebeurt door uw kind een boek laten lezen, of iets anders waardoor een kind kan gaan ontspannen. De hoeveelheid aan prikkels, en waardoor een kind overprikkeld kan worden, is voor ieder kind individueel anders. In De Buffelaar creëren Pedagogische begeleiders een ontspannen situatie. Dit doen we ook mede door de prikkelarme huiselijke omgeving en het aanbieden van rust. Natuurlijk spelen kinderen en zijn kinderen hier actief. De Buffelaar heeft veel gevarieerd speelgoed. Hierdoor wordt ook het sociale samen spelen gestimuleerd. Door het observeren van de kinderen zien de begeleiders meestal wanneer het kind even alleen moet spelen, ontspannen.

Gedragsproblemen van kinderen

De Buffelaar heeft door de jaren heen veel kennis vergaard over hoe je het beste om kunt gaan m.b.t. kinderen met gedragsproblemen. Veel al blijkt dat vooral de regelmaat, routine van de dag, duidelijke communicatie en rekening houden met de spanningsboog van ieder kind, ontspannend werkt. Kinderen met gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij de diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS / hechtingstoornis) hebben veel behoefte aan duidelijkheid in communicatie, rust en regelmaat. Dit geeft emotionele veiligheid. Wanneer kinderen zich veilig en ontspannen voelen, wordt de overprikkeling en daardoor de woede aanvallen en andere uitingen van negatieve gedrag minder. Overprikkeling is een gemoedstoestand, waarin kinderen moeizaam tot niet gecorrigeerd kunnen worden. Door enorme overprikkeling treedt dan het overlevingsmechanisme in werking. Elk woord wat er dan wordt gesproken, komt niet meer door in de hersens van de overprikkelde. Maar het woord zelf wat gezegd is, heeft het effect van olie op een vuurtje. Wanneer de overprikkelde in deze situatie zit, is het belangrijk om rustig te blijven. Niets zeggen en wanneer het mogelijk is een kind alleen te laten. (Zelf uit de situatie te gaan). Dit kan tegenstrijdig klinken. Maar elke beweging, geluid kan meer overprikkeling geven, en de uitbarsting verergeren in plaats dat een kind weer tot zichzelf kan komen. Geen één kind vindt het fijn om deze uitbarsting, (woede) te ervaren. De Buffelaar kan u daarbij ondersteunen.

De Buffelaar streeft er naar om het pedagogische verlengstuk van thuis te zijn

Heeft u vragen, of wilt u uw kind aanmelden?

 

Neem Contact Op